0898/ 608 703      info@orfcvete.bg
Моята количка
0
Българските имена на билките с техните диалектни синоними

А
Билка                                              Синоними

Агава                                               Столетник
Азмацук горски                                 Горски див керевиз
Азмацук обикновен                           Див керевиз, Шушун, Кервел обикновен
Аир блатен                                        Блатна тръстика, Ароматна тръстика, Акорус, Блатен калам, Миризлив аир
Айважива                                          Паче гнездо, Бояджийкса алкана
Айлант                                              Японски кестен, Див орех
Актинидия                                         Коломикта
Алое                                                  Сабур, Сара сабур, Столетник
Алпийски плаун                                  Дифазиум алпийски
Алцея бледа                                       Бледа ружа
Анасон                                               Обикновен анасон, Резиян, Анис, Бедренец
Анемоне японска                                Съсънка японска
Анжелика                                            Лечебна пищялка, Ангелика
Арника                                                Баранник
Астри есенни                                        Димитровче есенно
Ацинос ароматичен                             Миризливка ароматна, Ароматен ацинос

________________________________________
              Б
Билка                                                   Синоними
Бабини зъби                                        Бабици, Бабучка, Трабузан, Бодланка, Гъскини зъби
Бадем див                                            Див миндал, Нисък бадем
Балур                                                  Болур, Урел
Бамя                                                    Бамня, Бабня
Банан                                                   Райски банан
Бедреница                                            Див анасон, Горски анасон, Каменоломков анасон
Безсмъртниче обикновено                     Сухо цвете
Бирена мая                                            Бирен квас
Блатия пръстена                                     Пръстена билка
Блатно кокиче                                        Блатно кокиче лятно, Гергьовско кокиче, Жабешко лале, Ливадско кокиче, Попкино лале, Сазово кокиче, Бяла теменуга
Блатняк обикновен                                Жълт блатняк
Блъшница дизентерийна                        Дизентерийно шумкавиче
Блян черен                                           Попадийка, Бленика, Буника, Змийско цвете, Зъбова билка, Пиши попадийка, Пиши поп, Шарка
Боб градински                                       Боб нисък, Неувивен боб, Фасул
Божо дръвце                                          Източна туя
Божо дърво                                            Туя, Мазия, Западна туя
Божур червен                                         Красив божур, Жабурка, Марьон корен, Арапче, Див божур, Калина, Бижур
Бор бял                                                  Борика, Белок, Червен бор
Боровинка червена                                Червена брусница, Суница, Кокузе
Боровинка черна                                    Брусница, Черника, Боровки, Боровница, Крещяло
Босилек миризлив                                   Обикновен босилек, Камфоров босилек
Боянка разклонена                                  Обикновена боянка
Брадица                                                  Полска козя брада
Бреза бяла                                               Метлика, Чупла, Ясика
Брей                                                        Водогон, Брешлял, Дададлан, Блюш, Брех, Плюш
Брош                                                       Бояджийски брош, Броч, Гаранца, Марена, Червен брош, Крап, Бруск
Бръшлян                                                  Обикновен бръшлян, Брошнел, Брътвене
Бряст                                                        Полски бряст
Бударица петниста                                    Петлева глава, Коноплика
Бъз черен                                                Свирчовина, Дървенист бъз, Драмбъз, Мимер
Бъзак                                                       Бъзе, Бъзовляк, Бъзуняк, Ниско бъзе, Абът
Бял оман                                                 Чернокос, Оман, Чернокос оман, Див слънчоглед, Уман, Имела, Дивисил, Жълт оман
Бял трън петнист                                      Мариански трън
Бяла акация                                            Салкъм, Бял салкъм, Аблен, Солунски трън
Бясно дърво лаврово                               Вълча ягода, Вълча жилка
________________________________________
                       В
Билка                                                       Синоними
Вейник тръстикоподобен                           Тръстиков вейник
Великденче лечебно                                 Гергьовденче, Превара, Вероника, Разгонка, Лекарствено великденче
Венерин косъм                                          Богородичен косъм, Богородични коси
Ветрогон полски                                        Бял трън, Биволски трън, Ветровал, Вихрогон
Вечерниче обикновено                             Горски вечерник, Обикновен вечерник
Водна детелина                                          Горчивче, Богородична лъжичка, Воден трилистник, Горчива детелина, Блатен трилистник
Водна роза бяла                                         Водна лилия
Водолюб обикновен                                   Водолюбка
Волски език                                                Еленов език, Биволски език
Вратига                                                      Вратика, Оборчлива билка, Флистова трева, Рошава кадънка, Свратика, Свратига, Вратлика
Връшняк                                                    Иглолистка
Вълча ябълка                                             Ябълчина, Вълчанка, Вълчовина, Бабка, Вуча ябълка
Върба бяла                                                Сребролистна върба, Сребърна върба, Сребриста върба
Върбинка обикновена                                Върбина, Върбика, Лечебна върбинка, Версин, Железник


                              Г
Билка                                                         Синоними
Гвачка обикновена                                     Самострък
Гергевка                                                     Енево цвете
Гингер кримски                                           Онопордум
Гингер обикновен                                       Магарешки трън, Магарешки бодил, Камилски бодил, Главесто търне, Камилско търне
Глициния                                                    Източна лиана
Глог обикновен                                           Червен глог, Бял глог, Глогика
Глухарче                                                      Радика, Жълтиче, Конско цвете, Мартенче, Свинска млечка, Свинок, Борац, Бърдовка, Масленче, Келявче
Глушица многогодишна                                Обикновен райграс
Гнездовка                                                    Гнездица, Птиче гнездо, Истинска гнездица
Горва луковична                                          Зъбник
Горицвет                                                      Слети коса, Опадикос, Жълт божур, Зайчи мак, Кукувиче око
Горуха посевна                                             Ливадна горуха, Крес посевен, Салата крес
Градинска лоза трилистна                              Партеноцисус
Градински чай                                               Какула, Конски босилек, Салвия
Грипа широколистна                                      Широколистна зеленика обикновена
Гръмотрън обикновен                                   Кокоши трън, Коловоз, Шилобод, Сахатче, Милобод, Трънлив троскот, Черен трън
Гулия                                                            Земна ябълка
Гълъбови очи                                               Гълъбови очички
Гърбач                                                         Сърмашик, Бясно дърво
Гърличе                                                        Свински ягоди
Гъшарка алпийска                                          Пътарка


__            _____________________________________
Билка                                                                Синоними
Дамско сърце                                                    Дицентра
Дараджан обикновен                                        Таралежник, Петльово просо
Дафиново дърво                                               Благороден лавър, Лаврово дърво
Джел обикновен                                                Кошничар
Джинджифил                                                     Исиот, Имбер, Зимбер, Зинджифил
Див боб                                                             Нарбонска глушина
Дива тиква                                                         Черен скребър, Луда тиква, Черна дива тиква
Дилянка                                                             Коча билка, Мача трева, Навалник, Котешка билка, Валериана
Димитровче алпийско                                         Астра алпийска
Диня                                                                  Любеница, Карпуз
Драка                                                                 Чилия, Христов венец
Дъб летен                                                            Лютак, Белика, Бяла граница, Лъжник
Дъб червен                                                         Американски дъб
Дъбови шикалки                                                 Къркалешки
Дяволска уста                                                      Наметливо биле, Поималка, Домашна коприва, Чубурливо биле, Тамянка, Страхливче

________________________________________
                   Ж
Билка                                                                Синоними
Жаблек                                                              Конски ребра, Диво салкъмче, Ребрика, Плюскач, Плюшкар
Жасмин храстовиден                                          Смин, Хрищел
Женшен                                                            Корен на живота
Жиловлек теснолист                                           Остролистен жиловлек, Теснолист живовлек, Бърда, Жилавец
Жиловлек широколист                                        Голям живовлек, Жиловляк, Жиловник, Петрожилка, Бръци
Жълт енчец                                                        Златовръх, Златна пръчица, Златник, Горски енчец
Жълт кантарион                                                  Звъника, Порезниче, Кърски чай, Сечено биле, Шуплек
Жълт кантарион багрилен                                   Звъника багрилна
Жълт смил пясъчен                                             Смин, Старо цвете, Сухо цвете, Неувяхка, Каменно свете, Безсмъртниче
Жълтица                                                             Алтън
Жълтуга бояджийска                                            Жълтуга багрилна, Висока жълтуга, Багрило, Цветило

________________________________________
                          З
Билка                                                                 Синоними
Зайча сянка                                                        Вилина метла, Самодивска метла, Аспарагус, Бабино руно, Спаржа, Спарангел, Скрипелец, Бабин косъм
Залист бодлив                                                     Бодлив залист, Бодлив див чемшир, Бодилка, Миши трън, Миши чемшир
Заря                                                                   Девисил, Селим, Бъздунек, Левущан, Русалия
Захарна тръстика благородна                              Захарна метла
Звездел влакнест                                                 Ирисово око
Звездица горска                                                  Звездица едроцветна
Звездица средна                                                 Врабчови чревца
Звъника рожецовидна                                         Звъника родопска
Здравeц кръвен                                                   Жива трева, Щъркулянче
Здравец обикновен                                             Дъхав здравец
Зеле главесто                                                      Зеле, Обикновено зеле, Градинско зеле
Зимзелен голям                                                  Любика, Черковно цвете
Зимзелен малък                                                 Самодивско цвете, Фотофор, Влачи градина, Зеленика
Златен дъжд                                                        Жълта акация, Жълт салкъм
Змийски език обикновен                                     Змийска папрат
Змийско мляко                                                    Брадавично цвете, Жълтениче, Лишейче, Пръшивец, Жълта млечка
Змиярник                                                            Змийска хурка, Зайчи лапад, Змийско грозде, Змийски лапад
Зокум                                                                  Лян, Олеандър
Зъбарче късно                                                     Късна зъбчатка
Зърнастец елшовиден                                          Дива боя, Крехък зърнастец, Чернилка
Зърнеш                                                                Зеркула, Гробищник
Зърника слабителна                                              Жълта боя, Насламика, Черна леска


                   И
Билка                                                                      Синоними
Ива                                                                          Козя върба
Иглика безстъблена                                                   Иглика малка
Иглика градинска                                                      Примула
Иглика лечебна                                                         Игличина, Агличе, Аглика
Изсипливче голо                                                        Голо белило
Изсипливче грубовлакнесто                                        Белило
Изтравниче обикновено                                             Страшниче
Изтравниче черно                                                      Страшниче черно
Имел бял                                                                    Клейник, Кукувича плюнка, Бяла лепка
Индийско орехче                                                        Мускатово орехче, Мошусово дърво, Миристиково дърво, Детско орехче
Индиски меч                                                              Сансевиера
Индрише                                                                    Стамболски здравец, Розалин

________________________________________
                              К
Билка                                                                           Синоними
Казашки бодил                                                             Рогачица
Кайсия                                                                          Зарзала
Какула бяла                                                                   Конски босилек бял
Какула горска                                                                 Конски босилек горски
Какула едроцветна                                                          Конски босилек едроцветен
Какула жълта                                                                   Конски босилек жълт
Какула ливадна                                                               Конски босилек ливаден
Какула мускатна                                                              Конски босилек мускатен
Какула прешленеста                                                         Конски босилек прешленест
Калина червена                                                                Картоп, Тутунига, Гирмиж, Снежна китка, Снежник
Калоферче                                                                       Градинско калоферче
Калугерка пирамидална                                                    Мазовиче пирамидално

Камшик обикновен                                                           Охтивче, Мастика, Чичак, Бутрак, Ребник, Маясъливче, Майсиличе, Лечебен камшик, Жълт чичек
Кана                                                                                 Арорут куинслендски
Капела черна                                                                   Кандилниче, Черно кандилниче
Карамфилово дърво                                                         Карамфил
Кардамом                                                                         Елетария
Картоф                                                                              Компир, Барабой, Брабой, Патато
Касия                                                                                Сена, Сенемикия, Майчин лист
Кервел грудков                                                                  Балдаран грудков
Кервел опияняващ                                                            Балдаран замайващ
Ким                                                                                  Кимел, Див анасон, Диво резене, Римски ким, Кимон
Кимион                                                                            Кимел
Кисел трън                                                                       Царско дърво, Царево грозде
Киселец                                                                           Лападец, Кози киселец, Козя брада
Киселица                                                                          Дива ябълка
Киселиче                                                                         Заешки киселец
Кокиче снежно                                                                 Снежниче
Колоцинт                                                                          Фуражна диня
Комунига жълта                                                                Едър звездел, Жълто биле, Трилистник, Медовен трилистник, Церителна детелина, Еньовче
Конвулвулус                                                                      Поветица градинска
Коноп                                                                               Гръсти
Конски кестен                                                                   Див кестен, Яровка
Копитник                                                                          Милоглед, Потайник, Стражак
Копър                                                                               Копрец, Монотър, Старокос, Градински копър
Кориандър                                                                        Кишниш, Колендро
Краставична трева                                                            Пореч, Бореч, Грапаволистник
Кукуряк                                                                            Бамбатурка, Спреж
Кучешка лобода миризлива                                              Струпейниче
Кучешка лобода многосеменна                                         Сладка трева
Кучешко грозде червено                                                   Разводник, Разгон, Барабойник, Нощна сянка
Кучи дрян                                                                         Кучешки дрян
Кушево                                                                             Разклонено кушево
Къклица                                                                            Какол, Кукол, Къкъл, Черен милат, Чернилка
Къпина влакнеста                                                              Планучка
Кърлеж                                                                             Рицин
Кърпикожух                                                                       Мразовец, Есенен минзухар, Пъди овчар, Качунка
Късокрак                                                                          Перест късокрак

________________________________________
                     Л
Билка                                                                                Синоними
Лавандула                                                                         Лаванда
Лаватера                                                                           Тюрингска лаватера
Лавровишня                                                                      Зеленика, Лаврова вишня, Лаврова череша
Лазаркиня миризлива                                                        Благовонен брош, Бодисора, Ароматна лазаркиня, Миризлива лазаркиня, Същинска лазаркиня
Лазерпициум планински                                                    Срамник планински

Лайка лечебна                                                                   Белеоч, Белиоч, Подрумче, Папатка
Лапад алпийски                                                                  Киселок, Овчаров стан, Щавил, Дедови дисаги
Латинка                                                                             Алтънка, Виденик, Латина, Либигард, Френчи, Турчин
Левурда                                                                             Див чесън, Мечи лук, Горски чесън
Ленак  посевен                                                                  Посевна камелина
Лепка                                                                                Гергевка, Обикновено еньовче, Свитак, Торица
Леска обикновена                                                              Лещак
Лопен лечебен                                                                  Царска свещ, Мечо ухо, Овча опашка
Луда краставица                                                                 Църкало, Диво динче, Рупеличе, Дива краставица
Лудо биле                                                                           Бимбилик, Развалниче, Беладона, Старо биле, Отровно биле
Лук Кромид,                                                                        Кромид лук
Луличка обикновена                                                            Залистниче, Коминче, Рибена уста, Диви зайченца
Лъжник                                                                               Странджански дъб
Любика                                                                               Женски бръшлян

________________________________________
                           М
Билка                                                                                  Синоними
Магданоз                                                                            Майданоз, Мерудия, Петрожил, Рибя мерудия
Майорана                                                                           Вранилова трева, Душица
Мак полски                                                                          Була, Божурика, Кадънка, Божанка, Див мак, Падикоса, Герино око
Мак сънотворен                                                                   Питомен мак, Градински мак
Маточина                                                                             Лимонче, Маторка, Пчелинък, Пчелно биле
Махалебка                                                                            Мараскино
Мащерка дива                                                                     Бабина душица, Воленика, Матерка, Овчарски босилек, Овчарска мерудия
Медуница лечебна                                                               Меча пита, Маремичи, Маремче, Червена игличина, Проклетийски бурен
Мента блатна                                                                        Бласкун
Мента дълголистна                                                                Джоджен, Гюзум, Нане
Мента пиперлива                                                                  Мента културна, Лютива мента
Метличина обикновена                                                         Синчец, Горка, Синя метличина
Метличина разклонена                                                          Черно вятърче
Мехунка                                                                                 Лазарово цвете, Добриче, Цървеника, Горчиви пиперки, Червена мехунка, Лазаркиня, Пукалче, Добриче
Мечо грозде                                                                          Дива боровинка, Меча стъпка
Минзухар полски                                                                    Шафран, Крокус, Качунка
Миризливка обикновена                                                        Миризлива трева
Миризливче обикновено                                                        Заешка стъпка
Миризливче остролистно                                                        Ацинос полски
Млечка горска                                                                        Бадемолистна млечка
Млечка обикновена                                                                Млечок
Млечка пъстра                                                                        Женски бръшлян
Многолистник класовиден                                                       Мириофилум класовиден
Моллофче                                                                               Мулохче, Молофка
Момина сълза                                                                         Гергьовденче, Майче, Бисерче
Мораво рогче                                                                         Главница, Главня, Намел, Рогалка, Ръжено рогче
Мурава малка                                                                          Малко наваличе
Мушкато обикновено                                                               Молоф, Молофче


                                    Н
Билка                                                                                       Синоними
Налба                                                                                       Едроцветно мушкато, Едроцветна молофка
Напръстник вълнест                                                                   Бесниче, Чехълче, Бесен бурен
Нарцис лъжлив                                                                          Лула
Невен                                                                                        Джунджулия, Крокон, Месече, Ружица

________________________________________
                                         О
Билка                                                                                          Синоними
Овес посевен                                                                               Обикновен овес
Огнивче                                                                                       Видовиня, Наметки, Овчи очиболец, Овчи чревца
Огниче                                                                                         Гърличаво биле, Куча лобода леплива
Омайниче градско                                                                        Зайча стъпка, Смърдушка, Гребник
Орехче брястолистно                                                                    Блатен тъжник, Брестолистно отвратниче
Орехче ливадно                                                                            Клинава трева, Ливадник, Отвратниче
Острица пясъчна                                                                           Самодивско дърво, Калина, Меко дърво
Офика                                                                                           Калина, Самодивско дърво, Меко дърво, Оскруша
Очанка лечебна                                                                            Очемилка
Очиболец бял                                                                                Прозорче бяло
Очиболец горски                                                                           Горско прозорче
Очиболец лечебен                                                                        Бутурак, Планински очиболец, Възел, Лечебно прозорче
Очиболец мочурен                                                                        Прозорче мочурно
Очиболец скален                                                                           Прозорче скално
Очиболец сребролистен                                                                 Прозорче сребролистно

________________________________________
                                      П
Билка                                                                                             Синоними
Папаронка жълта                                                                            Жълт мак, Рогатец, Жълт рогатец, Жълта кадънка
Папрат мъжка                                                                                Противоглистна папрат, Горска папрат
Папрат сладка                                                                                Навалник, Райково коренче, Сладун
Патладжан                                                                                     Син домат, Морав
Пача трева обикновена                                                                  Пачина, Кокоша трева, Гъскина трева, Фасулявче, Червенка, Див фасул, Кокошалина
Пащърнак                                                                                      Див морков, Пастърнак
Пелин горчив                                                                                Пелин обикновен, Бял пелин
Пелин морски                                                                                Глистна трева, Сантонинов пелин, Приморски пелин
Перуника градинска                                                                       Замбак, Патета, Пеперуга, Тъжак, Гогопурчо, Синя перуника
Пикливче                                                                                       Eуклидиум сирийски
Пипериче водно                                                                             Маясълче, Воден пипер, Маясъличе, Гъшеница, Водна гъшеница
Пирей пълзящ                                                                                Пир, Троскот, Житняк
Пирен                                                                                            Ерика
Пирински чай                                                                                 Македонски чай, Миризлив буран
Пищялка горска                                                                               Горски бучиниш
Пламък                                                                                           Пожарче
Планински божур                                                                            Витошко лале
Плаун обикновен                                                                            Плавун, Бронец
Повет                                                                                              Павет, Скребър, Бяла лоза, Лозина, Поветика
Повет червен                                                                                  Повет парлив
Поветица обикновена                                                                     Полска поветица, Полско телеграфче, Слачец
Подбел                                                                                           Марта
Подрумиче жълто                                                                            Жълта лайка
Подрумиче миризливо                                                                    Кучешка лайка
Подсунка европейска                                                                      Хелиотроп, Знойка
Подъбиче бяло                                                                               Бяла горчивка, Бяла трева, Мясълив бурен, Маясълче
Подъбиче червено                                                                          Горчива чубрица, Количав бурен
Поималка морска                                                                            Алисум морски
Портокал горчив                                                                              Бигардия
Поточарка лечебна                                                                          Воден крес, Мокреш, Мокрош, Изтравниче, Друмче, Кресон
Пресечка                                                                                         Камилски трън, Свещен трън, Бенедиктински трън
Пупалка миризлива                                                                          Пупалка ароматна
Пчелник обикновен                                                                          Пчелинок, Блага трева
Пъпеш                                                                                              Пипон, Каун

________________________________________
                             Р
Билка                                                                                       Синоними
Равнец бял                                                                              Гущерка, Пачи трева, Посечена трева, Пачи пера, Еневичка, Ресулява билка
Райграс                                                                                   Пиявец
Райска ябълка                                                                         Хурма, Източна хурма
Ракита                                                                                    Червена върба
Ракитник                                                                                 Облепиха, Сибирски ананас
Ралица обикновена                                                                 Зли етърви, Гащички, Синя ралица
Ранилист лечебен                                                                   Хайдушка билка, Бетоника лечебна, Рошовина, Червен вятър
Резене                                                                                   Монотър, Див копър, Морач, Сминд
Репей обикновен                                                                   Лопуш, Чичек, Бутрак, Лепка
Решетка                                                                                 Вилино сито, Дива зелка, Шереметка, Трънова гулия
Риган обикновен                                                                    Балкански чай, Черновръхче
Рицарска звезда                                                                     Амарилис луковичен
Родиола розова                                                                      Златовръх
Роза маслодайна                                                                     Трендафил, Казанлъшка роза, Гюл
Розмарин лечебен                                                                   Ливанче, Бабин косъм, Индирлия
Рокамбол                                                                                Чесновиден лук
Росен                                                                                      Русалийче, Русанлийче, Самодивско цвете
Росица водна                                                                           Блатна парнасия
Росопас лечебен                                                                     Нерадиче, Шефтериче, Димянка, Горчива трева
Росянка кръглолистна                                                              Росица
Ружа лечебна                                                                           Бяла ружа, Бял слез, Волово око, Пъртенка
Румянка                                                                                   Свиларка обикновена
Рунянка                                                                                    Миши уши
Ряпа черна                                                                               Рапон

________________________________________
                                         С
Билка                                                                                      Синоними
Саксифрага градинска                                                              Каменоломка градинска
Салата                                                                                     Маруля, Бърдоква
Салеп мъжки                                                                            Кукувичи сълзи
Салеп петнист                                                                          Ливадар
Самобайка бръшляноподобна                                                  Върбаличе, Бабичева трева, Урбаличе, Гергьовденче
Сапунче лечебно                                                                      Сапуниче, Белонога, Пенявец, Раки-сапун
Сафлор багрилен                                                                      Acпурт бояджийски
Сафлор вълнест                                                                         Acпурт жълтоцветен
Свиларка                                                                                   Кървавиче
Свиняк дългоцветен                                                                   Хипохерис дългоцветен
Свиняк едроцветен                                                                    Хипохерис едроцветен
Свиняк петнист                                                                          Хипохерис петнист
Сграбиче безстъблово                                                               Клин безстъблов
Сграбиче пясъчно                                                                     Клин пясъчен
Сграбиче сладколистно                                                              Клин сладколистен, Орлови нокти, Врани нокти, Клин
Седефче                                                                                    Миризлив сънчец
Седмолист обикновен                                                                 Обикновен бял бъз
Секвоя                                                                                       Мамонтово дърво
Синя жлъчка                                                                               Бърдоква, Свинок, Синя млечка, Дъвка, Цикория
Синя китка бръшлянова                                                              Воловодец бръшлянов
Синя китка жълтугова                                                                  Воловодец жълтугов
Синя китка малка                                                                        Воловодец малък
Синя китка слънчогледова                                                           Воловодец
Скабиоза кавказка                                                                       Самогризка кавказка
Слабонога градинска                                                                   Циганче
Слабонога султанска                                                                    Султанче, Султанка, Циганче
Сладник                                                                                      Сладък корен, Гол сладник, Сладниче, Лакрица, Женско биле, Сладка папура, Сладица, Сладун, Ликвириция
Слез                                                                                            Камиляк, Камбулеш, Волово око, Горски слез
Сминдух                                                                                      Гръцко сено, Тилчец, Тилчиц, Гръцко сено, Камилско сено
Смокиня                                                                                      Смоква, Смоковница
Смрадлика                                                                                    Тетра, Кукуч
Софора                                                                                         Японска акация, Японска софора
Спореж обикновен                                                                        Кръстец, Обикновен кръстец
Столетник                                                                                      Дървовидно алое
Страшник балкански                                                                      Акант балкански
Страшник бодлив                                                                          Акант бодлив
Сълзица голяма                                                                           Сълзица едра
Сълзица обикновена                                                                    Средна сълзица
Съмни-мръкни                                                                             Традесканция вирджинска
Съсънка обикновена                                                                     Гълъбови очи, Синя съсънка, Потайниче

________________________________________
                                                 Т
Билка                                                                                            Синоними
Теменуга миризлива                                                                      Любика
Теменуга трицветна                                                                       Кокорче, Любика, Любиче, Пъстра теменуга, Дива любика, Шарена теменуга
Тиква бяла                                                                                     Кестенка
Тинтява горска                                                                               Богородични свещи
Тинтява жълта                                                                                 Горчивка, Горчив корен, Жълта линцура, Сечено биле
Тинтява синя                                                                                    Прострел, Свещилник, Горчивка
Тис                                                                                                   Отровачка
Тлъстига лютива                                                                               Жълто прозориче, Жълта тлъстига, Жълт дебелец, Яреч, Горчив дебелец
Трепетлика                                                                                      Осика
Трескавиче лъжливо                                                                        Лош вятър лъжлив
Трескавиче надводниково                                                               Лош вятър надводен
Турта изправена                                                                             Жълта ружа, Туртки

________________________________________
                                                У
Билка                                                                                             Синоними
Устрел обикновен                                                                           Лечебен устрел
________________________________________
                             Ф
Билка                                                                                              Синоними
Фий есенен                                                                                     Глушина едроцветна
Флокс многогодишен                                                                       Букет
Френско грозде черно                                                                      Касис

________________________________________
                             Х
Билка                                                                                               Синоними
Хамеспарциум                                                                                  Прещип
Хвойна обикновена                                                                          Хвоя, Фундра, Смрика, Боровица, Клека
Хвойна сибирска                                                                               Смрика сибирска
Хвойна червена                                                                                 Казашка хвойна
Хвощ полски                                                                                      Прешлица, Пришлица, Дива хурка, Конска опашка, Наставниче, Конска опашка
Хелиотроп                                                                                          Ванилия
Хибискус                                                                                             Китайска роза
Хипеаструм                                                                                          Амарилис
Хипеаструм хибриден                                                                          Амарилис хибриден
Хмел                                                                                                   Горец, Беличе

________________________________________
                                      Ц
Билка                                                                                                  Синоними
Царевица                                                                                            Кукуруз
Цариградско грозде                                                                             Немско грозде
Царска папрат                                                                                      Осмунда
Целина                                                                                                 Керевиз
Цистозира                                                                                            Kафяво водорасло

________________________________________
                                            Ч
Билка                                                                                                  Синоними
Чашкодрян обикновен                                                                        Чечкодрян
Челебитка посевна                                                                              Полска челебитка, Черен кимион
Челядник                                                                                            Бодлив челядник
Чемерика бяла                                                                                    Горска чемерика, Чемерица

Червен кантарион обикновен                                                              Трескавиче, Бабино биле, Бабиче, Горчило, Горчивка, Китка, Китчица, Жлъчка, Червена жлъчка, Червено калъчово, Песъчниче,                                                                                                                     Червено которонче
Червеноглавче ливадно                                                                       Полско червеноглавче
Черен оман                                                                                         Чер корен, Зарасличе, Мазен корен, Черен лекарски корен
Черница бяла                                                                                      Бяла дуда, Бяла бобонка, Бяла дудула

Черница черна                                                                                    Черна дуда, Черна бобонка, Черна дудула, Бял дуд, Муренка, Агодница, Барабонка, Боболка, Галашки, Мухловина, Нуте, Скандали,                                                                                                               Съкаменица, Туренки
Чернокос сенчест                                                                                  Красив чернокос
Чесън                                                                                                   
Чеснов лук
Чинар източен                                                                                     
 Платан
Чобанка лечебна                                                                                  
Овчарка, Лопуш, Репух
Чобанка хибридна                                                                                 
Лопуш, Лопух, Овчарка, Репух
Чубрица балканска                                                                                 
Планинска чубрица, Oвчарска чубрица
Чубрица градинска                                                                                
Чубрика
Чубрица планинска                                                                                
Балканска чубрица, Овча чубрица, Овчарска чубрица
Чувен                                                                                                     
Дива лобода. Див спанак, Влашки спанак
Чушки червени                                                                                       
Пиперки, Чушки


                                                     Ш
Билки                                                                                                     Симоними
Шавар 
                                                                                                    Дзука разперена
Шавар сивозелен                                                                                     Дзука сивозелена
Шапиче обикновено                                                                                Цариче, Слезовка, Самодивски ягоди
Шестил                                                                                                    Остролист клен, Захароносен явор
Шипка                                                                                                     Див гюл, Див трендафил, Кучешка шипка
Шнит                                                                                                        Скорода
ка                                                                                                       
________________________________________
                                                          Щ
Билка                                                                                                      Синоними
Щъркелче                                                                                               Дългочовковидно часовниче
________________________________________
                                                           Я
Билка                                                                                                       Синоними
Ягода горска                                                                                             Планушка, Звоница, Плюскавица, Планица, Зуница, Пламеница
Ясен планински                                                                                        Чер ясен, Женски я
сен







 



Виж всички



Меню

Начало
За нас
Контакти

Полезна информация

Здравна енциклопедия
Как да поръчам?
Доставка
Политика за защита на личните данни

Категории

Хранителни добавки
Еликсирите на д-р Бах
Тинктури
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

Контакти
гр.Варна ул.Генерал Колев 104
/зад кметствоПриморски/
тел.: 0898/ 608 703
info@orfcvete.bg
МОЖЕ ДА ПЛАТИТЕ С COPYRIGHT © 2021